Gaston

Gaston

Түпнұсқа! Белгіленген 6 ақпанГастон саяхатшы, жауынгер дегенді білдіретін германиялық «гаст» сөзінен шыққан. Оның Гастунның провансальды формасын есте сақтау ...

Gaston есімі туралы қосымша ақпарат